Aile Terapisi

Ortak hedef ve planları olan, bir geçmişi paylaşan, aralarında duygusal bağı olan bireylerden oluşmuş yapı olarak nitelendirilen ailenin temel işlevi üyelerinin fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Temel görevlerini yerine getiremeyen ailelerde, ihtiyaçların karşılanmasındaki aksaklıklar ailenin genel işleyişinde ya da üyelerinin işlevselliğinde bozulmalara neden olabilir.

Aile terapisi yaklaşımı aileleri de canlı sistemler olarak kabul ederek terapide bireysel sorunlara değil ailenin yapısına, zaman içerisinde nasıl değiştiğine, sorunları çözme biçimine, aile içindeki iletişim problemlerine odaklanır. Temel amacı ailenin bir bütün olarak ele alınarak sorunların bu sistem içerisinde çözülmesidir.

Bu yöntemde terapist bazen tüm aile ile bazen de aile bireyleri ile çalışabilir. Aile terapisi yöntemi terapiste çok boyutlu değerlendirme imkânı sunarak çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları, kaygı bozuklukları, depresyon, madde bağımlılığı gibi pek çok psikolojik problemin çözümünde etkili bir yöntemdir. Bunun yanı sıra aile terapileri aile içi iletişim örüntülerinin düzenlenmesinde, sınır problemlerinde, ailenin alt sistemleri olan ebeveyn-çocuk ya da ebeveynler arası çatışmaların çözümünde önemlidir.

Mesaj Gönder
Merhaba, Soteria'ya hoş geldiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?