EMDR

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) doğal afetler, fiziksel şiddet, taciz, tecavüz ya da günlük yaşamda karşılaşılan travmatik deneyimler gibi rahatsız edici yaşam olayları sonucu ortaya çıkan semptomlar ve duygusal sıkıntıların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

EMDR terapisi, vücudun fiziksel travmadan kurtulduğu gibi zihnin de psikolojik travmanın yarattığı sıkıntılardan uzaklaşıp, iyileşebileceğini gösterir. Beynin bilgi işleme sistemi doğal olarak zihinsel sağlığa doğru hareket eder. Rahatsız edici bir olayın etkisiyle sistem bloke olduğunda veya dengesi bozulduğunda, duygusal yaşantılar yoğun stres ve acıya neden olabilir. Blok kaldırıldıktan sonra iyileşme devam eder. EMDR terapi yöntemi ile terapistler, danışanların doğal iyileşme süreçlerini etkinleştirmelerine yardımcı olur.

EMDR farklı aşamalardan oluşan yapılandırılmış bir tedavi yöntemidir. EMDR terapisinde hedef acı veren olayların yol açtığı duygu, düşünce ve bedensel duyumlara karşı duyarsızlaştırma ve olumlu yeniden işlemeyi sağlamaktır. EMDR terapisinin en önemli kazanımı, bir zamanlar kişiye acı veren, küçük düşüren deneyimler tarafından güçlendirildiğini ve yaşadığı olay yok olmasa bile yeniden işlemleme ile o anılara ilişkin duygularının dönüştüğünü hissetmesidir.

Mesaj Gönder
Merhaba, Soteria'ya hoş geldiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?