Bireysel Terapiler

Psikoterapi danışan ile terapist arasında tarafsız, yargılayıcı olmayan, açık iletişime izin veren destekleyici bir ortam sağlar. İş birliğine dayalı olan bu ilişkide amaç yaşamı olumsuz etkileyen duygu, düşünce ve davranış kalıplarını belirleyip, daha etkili alışkanlıklar geliştirebilmeyi sağlamaktır.

Bireysel psikoterapi sürecinde psikiyatrist ve psikologlar bireyin daha mutlu, sağlıklı ve üretken hayatlar yaşamasına yardımcı olmak, dış dünya ile uyumunu artırmak amacıyla bilimsel açıdan geçerliği kanıtlanmış terapi tekniklerini uygular. 

Asıl hedef terapi süreci sona erdiğinde sadece sizi terapiye getiren sorunu çözmek değil, gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklarla başa çıkabilmek için yeni beceriler kazandırabilmek olacaktır. 

Mesaj Gönder
Merhaba, Soteria'ya hoş geldiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?