Birey Çift Aile Terapisi

Bireysel Psikoterapiler

Psikoterapi danışan ile terapist arasında tarafsız, yargılayıcı olmayan, açık iletişime izin veren destekleyici bir ortam sağlar. İş birliğine dayalı olan bu ilişkide amaç yaşamı olumsuz etkileyen duygu, düşünce ve davranış kalıplarını belirleyip, daha etkili alışkanlıklar geliştirebilmeyi sağlamaktır.

Bireysel psikoterapi sürecinde psikiyatrist ve psikologlar bireyin daha mutlu, sağlıklı ve üretken hayatlar yaşamasına yardımcı olmak, dış dünya ile uyumunu artırmak amacıyla bilimsel açıdan geçerliği kanıtlanmış terapi tekniklerini uygular. 

Asıl hedef terapi süreci sona erdiğinde sadece sizi terapiye getiren sorunu çözmek değil, gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklarla başa çıkabilmek için yeni beceriler kazandırabilmek olacaktır. 

Çift Terapisi

İlişkiler de bireyin kendi yaşamında olduğu gibi farklı gelişimsel dönemlerden geçerler. Tüm ikili ilişkilere benzer biçimde çift ilişkisinde de çatışmalar kaçınılmazdır. Pek çok zaman ilişkide sistem çözümü kendi kendine üretebilirken bazen de sorunlar çözümsüz kalabilir. Çift terapisi ilişki sorunlarının çözümsüz kaldığı noktada var olan kaynakları kullanmanıza, ilişkinizin güçlü yanlarını fark etmenize ve çatışmaları yönetmenize yardımcı olur. 

Çift terapisinin temel amacı, partnerlerin birbiriyle açık iletişim kurmasını sağlayarak her iki tarafın da ihtiyacını karşılayacak bir çözüm yolu bulunmasıdır. Terapistin yönlendirmesi ile olumsuz ve işlevsel olmayan iletişim kalıpları belirlenir ve bunların değiştirilmesi hedeflenir. Bunun yanı sıra çift terapisi çiftlerin yalnızca sorunlara odaklanmak yerine ilişkinin güçlü yönlerine odaklanmalarına yardımcı olur. İlişki kurma biçimindeki bu değişimler daha güçlü ve uzun vadeli ilişkiler için gereken esnekliği sağlar.

Aile Terapisi

Ortak hedef ve planları olan, bir geçmişi paylaşan, aralarında duygusal bağı olan bireylerden oluşmuş yapı olarak nitelendirilen ailenin temel işlevi üyelerinin fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Temel görevlerini yerine getiremeyen ailelerde, ihtiyaçların karşılanmasındaki aksaklıklar ailenin genel işleyişinde ya da üyelerinin işlevselliğinde bozulmalara neden olabilir.

Aile terapisi yaklaşımı aileleri de canlı sistemler olarak kabul ederek terapide bireysel sorunlara değil ailenin yapısına, zaman içerisinde nasıl değiştiğine, sorunları çözme biçimine, aile içindeki iletişim problemlerine odaklanır. Temel amacı ailenin bir bütün olarak ele alınarak sorunların bu sistem içerisinde çözülmesidir.

Bu yöntemde terapist bazen tüm aile ile bazen de aile bireyleri ile çalışabilir. Aile terapisi yöntemi terapiste çok boyutlu değerlendirme imkânı sunarak çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları, kaygı bozuklukları, depresyon, madde bağımlılığı gibi pek çok psikolojik problemin çözümünde etkili bir yöntemdir. Bunun yanı sıra aile terapileri aile içi iletişim örüntülerinin düzenlenmesinde, sınır problemlerinde, ailenin alt sistemleri olan ebeveyn-çocuk ya da ebeveynler arası çatışmaların çözümünde önemlidir.

Mesaj Gönder
Merhaba, Soteria'ya hoş geldiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?