Bipolar Bozuklukta Doğru Bilinen Yanlışlar

Bipolar Bozuklukta Doğru Bilinen Yanlışlar

Yanlış 1: Bipolar bozuklukta sorun herkesin zaman zaman yaşadığı duygusal dalgalanmalardır.

Doğru 1: Herkesin iyi veya kötü hissettiği günler olabilir. Ancak bipolar bozukluğu olan kişiler, tetikleyici bir olay olsun veya olmasın günler, haftalar veya aylar sürebilen, şiddetli çökkün veya coşkulu dönemler yaşarlar. Bu dönemlerde gündelik duygusal değişimlerin aksine kişinin işlevselliği de bozulur.

Yanlış 2: Bipolar bozukluğu olan bireyler hep manik veya depresiftirler.

Doğru 2: Bipolar bozukluta bireylerin depresyon ve mani dönemleri yanında duygudurum belirtilerinin bulunmadığı iyilik dönemleri de bulunmaktadır.

Yanlış 3: Bipolar bozukluk çok nadir görülen bir hastalıktır.

Doğru 3: Bipolar bozukluk toplumlar arası farklılık göstermemekte ve toplumda ortalama olarak %2-3 civarında görülmektedir. 

Yanlış 4: Bipolar bozukluk ilaç kullanmadan düşünce gücüyle, stresten uzak durarak yenilebilir.

Doğru 4: Bipolar bozukluk tedavisinde stres yönetimi, uyku düzeni, tetikleyicilerden uzak kalma gibi psikososyal destekler önemli olsa da ilaç tedavileri tedavinin ana parçasıdır. Hastalığın kontrol altına alınması ve yeni hastalık dönemlerinin engellenebilmesi için düzenli ve uygun ilaç tedavisi gerekliliktir.

Yanlış 5: Hastalar kendilerini iyi hissettikleri zaman tedaviyi bırakabilirler.

Doğru 5: Bipolar bozukluk hastalık ve iyileşme dönemleriyle seyreden kronik bir ruhsal bozukluktur. Bipolar bozuklukta hastalığın akut dönem tedavileri yanında iyilik dönemlerinde de yeni hastalık dönemlerin sıklık ve şiddetini azaltmak amacıyla koruyucu ilaç tedavileri uygulanmalıdır. 

Tıpkı diyabet, hipertansiyon hastalarının sağlıklarını korumak için hastalık belirtileri bulunmuyorken dahi ilaç tedavilerine devam etmeleri gerektiği gibi…

Yanlış 6: Bipolar bozukluk tedavisi için ilaç kullanmak yeterlidir.

Doğru 6: Bipolar bozuklukta ilaç tedavisi tedavinin temel parçası olsa da ilaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı ve yeterli uyku, stres yönetimi, alkol madde kullanımından uzak durma ve psikoterapi desteği almak tedavide oldukça önemlidir. 

Psikososyal terapiler hastalığın yinelemesini %40 oranında azaltmaktadır.

Yanlış 7: Bipolar bozuklukta lityum tuzu eksiktir.

Doğru 7: Lityum, bipolar bozuklukta hastalık dönemlerinin önlenmesi amacıyla duygudurum dengeleyici ilaçlardan birisidir. Lityum ile tedavi gören kişilerde lityum düzeyine bakılmasının amacı lityum eksikliğini tespit etmek değil koruyucu kan konsantrasyonunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmektir. 

Yanlış 8: Bipolar bozukluğu olan kişiler çalışamazlar.

Doğru 8: Bipolar bozukluğu olan bireylerin çalışmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. Uygun bir tedavi ve destek ile hastaların önemli bir çoğunluğu çalışabilir, mesleklerini icra edebilirler.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Köroğlu

Mesaj Gönder
Merhaba, Soteria'ya hoş geldiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?